Evaluatie en reflectie op onderwijsvernieuwingen

Onderwijsvernieuwingen en veranderingen worden vaak niet snel genoeg geëvalueerd. Wilfred Rubens schrijft over het effectief aanpakken van onderwijsvernieuwingen en maakt daarbij de opmerking dat dit gepaard moet gaan met permanent evaluatieonderzoek en reflectie. Dit wordt volgens mij op veel meer plekken in onderwijsland niet permanent, consequent en goed genoeg gedaan.

Kijk bijvoorbeeld naar de invoering van het leerhuis in het voortgezet onderwijs (Dijsselbloem e.a., 2008), de conclusies zijn ook op wikipedia te vinden. Hier werd pas goed naar de problemen gekeken toen de noodklok werd geluid.

Ik ben dan ook erg benieuwd op welke manier en hoe vaak er geëvalueerd en gereflecteerd gaat worden op passend onderwijs. Als er weer geld voor is, na de economische crisis? Zal de conclusie dan zijn dat het passend onderwijs geen succes is en wordt opgeheven? Of wordt er pas als het te laat is om goed bij te sturen geëvalueerd, er intussen veel onderwijsmensen opgebrand zijn en er niemand meer gemotiveerd en enthousiast is om les te geven?